Musik, teater

För dig som har spelat tidigare och vill utveckla ditt gitarrspelande

Tag med egen gitarr (Finns att låna vid behov)

Vi lär oss att spela i en grupp tillsammans med en inspirerande ledare i våra inspirerande musiklokaler.