Musik, teater

Vi lär oss enkla grunder med ackord och melodier på akustisk gitarr.

Tag med egen gitarr (Finns att låna vid behov)

Vi lär oss att spela i en grupp tillsammans med en inspirerande ledare i våra inspirerande musiklokaler.