Hantverk & konst

Här får du möjlighet att se hur du kan göra en egen krans att smycka din dörr eller att smycka en grav.
Tag gärna oömma och varma kläder.
Kostnad: 175 kr
Ingår material, handledning, kaffe, smörgås och kaka.
Anmälan görs till
Slottskistan 076-912 71 59
eller till
Facebooksidan:
Slottskistan Secondhand Hantverk och Café