Hantverk & konst, Övrigt

Svenska spetsarKurstid: 4 juli – 8 juli, 38 lektioner
Kursinnehåll: Kursen vänder sig till nybörjare. Kursen ger dig grundläggande
kunskaper i Vadstenaknyppling. En god handledning ger förutsättningar att
utvecklas och kunna fortsätta på egen hand. Kursen följer kursplan med
spetsmönster i boken ”Knyppling”.
Knyppeldyna och pinnar kan lånas av FSS under kursen.
I kursen ingår inte montering av spets.
Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur)
Behörighet: Inga förkunskapskrav, öppen för alla, ungdomar över 15 år och vuxna.
Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan har och hur
mycket du hinner göra på kursen. Du behöver knyppeltråd, grundmönster och bok.
Ca 600:- kan räknas som en genomsnittlig kostnad.
Kursavgift: För medlem i FSS 2.600 kr för icke-medlem 2.900 kr.
För anmälan, information och frågor gällande kurser och boende: Föreningen Svenska Spetsar, Rådhustorget 3, 592 30 Vadstena E-post: kurser@svenskaspetsar.se
Tel: 0143-31636
För ytterligare information om kurserna och boende i Vadstena, se infoblad.
Kursbroschyr2022