Samhälle, Övrigt

Syftet

Syftet med det särskilda statsbidraget är att bidra till att mildra de
ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet genom att skapa
möjligheter för människor att vidareutbilda sig eller att utbilda sig för att byta bransch så att de är bättre rustade när konjunkturen vänder igen.
Den huvudsakliga målgruppen är de vuxna i arbetsför ålder som på
grund av Corona pandemins påverkan på samhället blivit, eller riskerar
att bli, korttidspermitterade, varslade eller arbetslösa. I detta uppdrag ska vi alltså vända oss till en målgrupp som är mer etablerad på arbetsmarknaden.

Kursinnehåll:

Modul 1
Vad är hemtjänst
Vem har rätt eller kan få hemtjänst

Modul 2
Larm och bo service

Modul 3
Personlig omvårdnad
Hemma hos brukaren

Modul 4
Hälso- och sjukvård
Eget val

Modul 5
Söka jobb
Cv-personligbrev
Att tänka på inför en anställningsintervju

Hemtenta

Material
Material och bok som används i kursen, får du veta av ledaren när kursen startar.

Kursintyg:
Hemtjänst en introduktion på lätt-Svenska avslutas med ett kursintyg om man deltar 9 av 10 gånger.

Genomförande:
Hemtjänst en introduktion på lätt-Svenska genomförs via Zoom och WhatsApp. Kursen är på distans är och det enda deltagaren behöver är tillgång till en dator med internetuppkoppling.

Kursen är kostnadsfri, men du förbinder dig att fullfölja kursen om du inte avanmält dig senast en vecka före kursstart. Vi tar ut en administrationsavgift på 250 kr vid sen avanmälan eller om du inte deltar på minst hälften av kurstillfällena.


Ledare
Annette Rotting
Annette är legitimerad sjuksköterska med lång erfarenhet och utbildning i pedagogik och grupprocesser och med rötter från Nederländerna.