Hur kan vi använda oss av nudging i offentliga sektorn?

Hur kan vi använda oss av nudging i offentliga sektorn?

Hur kan vi använda oss av nudging i offentliga sektorn?
Utbildningen handlar om att förstå mänskligt beteende och varför vi gör
ohållbara val samt hur man som organisation kan förändra detta.
Vi går igenom verktyg och modeller för att påverka folk i rätt riktning. Hur
den offentliga sektorn kan påverka och få personer att göra hållbara val, vi
kommer analyserar goda exempel och vilka framgångsfaktorer som finns i
arbetet med detta. Föreläsare är Erik Elvingsson Hedén.
20 november kl 08.00-16.30 i Norrköping
Deltagaravgift: 200 kronor för SV's medlemsorganisationer
Anmälan till mari.sheiakh@sv.se