Du har ringt ambulansen, för du inser allvaret. Men hur kan du vara hjälpsam innan sjukvården hinner fram?

Föreningen Boets skola i Ödeshög och Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder nu till utbildning där du får lära dig om vad och hur du kan hjälpa till. Omfattning inklusive tid för frågor är ca 3 timmar men innehåller INTE hjärt-lung-räddning.

"... Jag är sjuksköterska och har arbetat i akutsjukvården sedan 1977.
Jag har erfarenhet från akutmottagning, intensivvård, ambulans både väg och luftburen. Nu är jag pensionär. Den här utbildningen har jag haft för bl a skoterklubbar, pensionärsföreningar och stugvärdar i fjällen."

Solveig Granath, ledare och boende i Halvarby sedan 2019

Tid: Klockan 18.30. Det finns tre tillfällen att välja mellan: ons 12/1, tor 20/1 eller tis 25/1.

Plats: Boets skola

Kostnad: Gratis

Anmälan: solveiggranath@hotmail.com Meddela önskat datum!