Samhälle

Intresseanmälan till Yrkessvenska inom barnskötaryrket somalisktalande digitalt

Anmälan är bindande.
Om man inte kommer från första tillfället så debiteras man 500 kr.
Kontakta ledaren om du inte komma första tillfället.

Syftet

Syftet med statsbidraget är att vi med folkbildningsverksamhet inriktad mot vidare studier eller arbete, ska stärka målgruppens långsiktiga möjligheter på arbetsmarknaden.
Målgruppen är personer som står långt ifrån studier och arbetsmarknad. Den huvudsakliga målgruppen är utrikes födda, korttidsutbildade kvinnor 20 år eller äldre som är folkbokförda i Sverige.

Kursinnehåll:
Kursen fokuserar på att lära deltagaren betydelsen av olika ord som är vanliga inom barnskötaryrket, yrkessvenska, samt ge kunskap om bemötande och förhållningssätt.
Kursen ska ge deltagaren ökad förmåga att känna igen och förstå begrepp och situationer som förekommer i det dagliga arbetet.

• Vad innebär att jobba som barnskötare? Begrepp och diskussion.
• Små barn stort ansvar, olika personligheter.
• Barn med särskilda behov.
• Att ta emot mot ett barn.
• Blöjbyte, rutiner.
• Samling: att läsa sagor för barn samt olika barnlåtar.
• Matning: Allergier.
• Olyckor som kan hända i förskolan.
• Att ha samtal med föräldrar.

Varje lektion innehåller nya begrepp, uttal och diskussion.

Material
Material och bok som används i kursen, får du veta av ledaren när kursen startar.

Kursintyg:
Yrkessvenska inom barnskötaryrket avslutas med ett kursintyg om man deltar 8 av 10 gånger.

Genomförande:
Yrkessvenska inom barnskötaryrket genomförs via Zoom och WhatsApp. Kursen är på distans är och det enda deltagaren behöver är tillgång till en dator med internetuppkoppling.

Kursen är kostnadsfri, men du förbinder dig att fullfölja kursen om du inte avanmält dig senast en vecka före kursstart. Vi tar ut en administrationsavgift på 500 kr vid sen avanmälan eller om du inte deltar på minst hälften av kurstillfällena.

Veckodag, tid:
Måndagar, 10:00 - 13:00

INTRESSEANMÄLAN:
Kursen startar när antal deltagare är minst 8st. Du får mer information när startdatum är bestämt.
Möjlighet att få träffas första gången sedan skall detta ske digitalt.

FRÅGOR:
Angående kursens innehåll och upplägg, kursledare Sumaya Jama, whatsapp: 070-827 94 32, sumaya.jama1998@yahoo.com