Data & IT

Pris för denna studiecirkel/kurs: 350 kr
Pris för medlemmar SeniorNet Norrköping: 250 kr

iPad surfplatta och iPhone telefon grundkurs
Vi bekantar oss med iPad surfplattan och iPhone telefonen.
Du får grundläggande kunskap om funktioner och hur du kommer igång.
Vi går igenom vad en "app" är, samt hur man använder en pekskärm.
Vanliga appar samt hur du gör inställningar, e-post, wifi mm.
Upptäck hur mycket glädje och nytta du kan ha av en iPad eller iPhone i vardagen.
Förkunskaper kan vara viss vana vid dator samt mobiltelefon.
Deltagarna använder sin egen iPad eller iPhone under cirkeln.

Kaffe/Te serveras i paus.

Möjlighet att köpa kurslitteratur Grundboken iPad-iOS 12 vid kursstart Pris 150 kr.

Medlemskap kan sökas i samband med kursanmälan vid Öppet Hus eller på SeniorNet Norrköpings webbsida. Årsavgift 200 kr

Läs mer på www.seniorit.se (SeniorNet Norrköping)

Kursen arrangeras av SeniorNet Norrköping i samarbete med SV