Djur, natur & miljö

Studiecirkeln är en komplett utbildning inför ditt Jägarexamenprov och ger dig inspiration att lära känna naturen och jakten. Du får kunskap om viltet med artkännedom, vapen, hundar och etik som ger dig de bästa förutsättningarna för att bli en ansvarsfull jägare.

Studiecirkeln omfattar 14 teoriträffar, varav 7 kan komma att genomföras digitalt via appen Zoom. Den ger dig heltäckande kunskaper för att klara det teoretiska provet. Efter teoriprov tränar du skytte (om du vill/behöver) sedan genomför du alla skytteprov. Kursledaren ordnar med tider för träning och prov, om du så önskar, all sådan skjutning genomförs på Östgöta Jaktskytteklubb i Kvarn.

Deltagaravgiften gäller för teoridelen, sedan tillkommer provavgifter, avgifter för skytteträning och ammunition. Kostnad för studiematerial – Din väg till Jägarexamen – tillkommer och du får den av kursledaren. Förhoppningen är att vi vid tidpunkten för uppstart kan förlägga träffarna i Krassbäck i Godegård. Rådande restriktioner med anledning av Coronapandemin kan dock medföra att vi, helt eller delvis, behöver hålla studiecirkeln på distans.

Vid fysiska träffar följer vi Folkhälsomyndighetens riktlinjer, kom ihåg att hålla avstånd till ledare och andra deltagare, tvätta händerna noga. Medtag eget fika och stanna hemma om du har sjukdomssymptom. Lokalen är rymlig och luftig. Antalet deltagare är begränsat till 7 (plus 1 ledare).

Studiecirkeln sker i samarbete med LRF Godegård.