Djur, natur & miljö

Studiecirkeln ger dig stimulerande artkännedom och inspiration att lära känna naturen.
Kunskap om vilt, jakt och vapen är bästa förutsättningar för att bli en ansvarsfull jägare.
Studiecirkeln omfattar de kunskaper som krävs för godkända teoriprov i jägarexamen.
Skjutträning erbjuds i samband med cirkeln, men ingår inte i deltagaravgiften.
Kostnader för studiematerial samt skjut- och provavgifter tillkommer också.
Start vid tillräckligt antal anmälda deltagare.
Preliminärt planerad start innan årsskiftet, annars senast under jan-feb 2019.