Samhälle

Att planera och genomföra kampanjer är både roligt och viktigt, det kan handla såväl om att rekrytera nya medlemmar som att sätta ljuset på och bilda opinion kring en aktuell fråga. Cirkeln är till för dig som är intresserad av att lära dig mer om kampanjarbete eller de ingående delarna.

Med utgångspunkt från boken Politik i praktiken inriktar vi oss på kapitlen:

- Möta media
- Politisk plattform