Hantverk & konst

Vi jobbar med stengodslera.
Det finns 3 drejskivor.
Att alla är välkomna, såväl nybörjare som mer erfarna.
Det är 10 tillfällen
Kostnad 1600 kr
Tillkommer 60kr/kg lera, (där ingår glasyr och bränning)
OBS Anmälan direkt till Kulturhuset Saga:
kulturhusetsaga@gmail.com eller
073-778 31 45