Hantverk & konst, Övrigt

Svenska spetsarKurstid: 4 juli – 8 juli, 38 lektioner
Kursinnehåll: Du får lära dig grunderna i att knyppla med metalltråd, om redskap och
material. Vi går igenom den tekniska skillnaden mellan att knyppla med metalltråd
kontra lintråd. Man lär sig steg för steg hur man gör de olika momenten i
Vadstenaknypplingen i metalltråd.
Behörighet: Aktuella och mycket goda kunskaper i knyppling.
Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur), ”Metallknyppling, en grundkurs”
av Sam Jakobsson (Föreningen Svenska Spetsar 2015).
Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan har och hur
mycket du hinner göra på kursen. Kostnaden för ett paket med instruktionshäfte
och fem mönster är 280:-. Därutöver tillkommer kostnad för tråd och vad som
behövs för metalltråden. Ca 600:- kan räknas som en genomsnittlig kostnad.
Kursavgift: För medlem i FSS 2.600 kr, för icke-medlem 2.900 kr.
För anmälan, information och frågor gällande kurser och boende: Föreningen Svenska Spetsar, Rådhustorget 3, 592 30 Vadstena E-post: kurser@svenskaspetsar.se
Tel: 0143-31636
För ytterligare information om kurserna och boende i Vadstena, se infoblad.
Kursbroschyr2022