Hantverk & konst, Övrigt

Svenska spetsar
Kurstid: 29 juni – 3 juli, 38 lektioner Kursinnehåll: Du får lära dig grunderna i att knyppla med metalltråd, om redskap och material. Vi går igenom den tekniska skillnaden mellan att knyppla med metalltråd kontra lintråd. Man lär sig steg för steg hur man gör de olika momenten i Vadstenaknypplingen i metalltråd. Behörighet: Aktuella och mycket goda kunskaper i knyppling. Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur), ”Metallknyppling, en grundkurs” av Sam Jakobsson (Föreningen Svenska Spetsar 2015). Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan har och hur mycket du hinner göra på kursen. Kostnaden för ett paket med instruktionshäfte och fem mönster är 280:-. Därutöver tillkommer kostnad för tråd och vad som behövs för metalltråden. Ca 600:- kan räknas som en genomsnittlig kostnad. Kursavgift: 2.480:- Kursledare: Sam Jakobsson
Information och anmälan
För anmälan information och frågor gällande kurser och boende: Föreningen Svenska Spetsar, Rådhustorget 3, 592 30 Vadstena E-post: kurser@svenskaspetsar.se
För ytterligare information om kurserna och boende i Vadstena, se infoblad.
Infoblad 2020