Hantverk & konst, Övrigt

Svenska spetsar
Kurstid: 29 juni – 3 juli, 38 lektioner Kursinnehåll: Ulla Fagerlin skapade den moderna svenska bildknypplingen. 2020 är det 100 år sedan hon föddes. Kursen tar en närmare titt på hennes metoder, hur hon använde tekniken för att skapa det uttryck hon ville uppnå. Målet är att deltagarna ska knyppla egna bilder. Behörighet: Aktuella och mycket goda kunskaper i knyppling. Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur), ”Knypplade bilder”, ”Knypplade blommor”, ”Knypplade fåglar” (samtliga Barbara Fay Verlag), ”Knypplat till husbehov” (Warne Förlag). Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan har och hur mycket du hinner göra på kursen. Ca 500:- kan räknas som en genomsnittlig kostnad. Kursavgift: 2.480:- Kursledare: Birgitta Hulterström
Information och anmälan
För anmälan information och frågor gällande kurser och boende: Föreningen Svenska Spetsar, Rådhustorget 3, 592 30 Vadstena E-post: kurser@svenskaspetsar.se
För ytterligare information om kurserna och boende i Vadstena, se infoblad.
Infoblad 2020