Hantverk & konst, Övrigt

Svenska spetsarKurstid: 4 juli – 8 juli, 38 lektioner
Kursinnehåll: Ulla Fagerlin skapade den moderna svenska bildknypplingen.
2020 var det 100 år sedan hon föddes.
Kursen tar en närmare titt på hennes metoder, hur hon använde tekniken för att
skapa det uttryck hon ville uppnå. Målet är att deltagarna ska knyppla egna bilder.
Behörighet: Aktuella och mycket goda kunskaper i knyppling.
Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur), ”Knypplade bilder”, ”Knypplade
blommor”, ”Knypplade fåglar” (samtliga Barbara Fay Verlag), ”Knypplat till
husbehov” (Warne Förlag).
Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan har och hur
mycket du hinner göra på kursen. Ca 500:- kan räknas som en genomsnittlig
kostnad.
Kursavgift: För medlem i FSS 2.600 kr, för icke-medlem 2.900 kr.
För anmälan, information och frågor gällande kurser och boende: Föreningen Svenska Spetsar, Rådhustorget 3, 592 30 Vadstena E-post: kurser@svenskaspetsar.se
Tel: 0143-31636
För ytterligare information om kurserna och boende i Vadstena, se infoblad.
Kursbroschyr2022