Hantverk & konst

Svenska spetsarKurstid: 2 juli – 4 juli, 22 lektioner (OBS! Veckoslutskurs)
Kursinnehåll: Hur börjar man en spets? Hur avslutar man?
I kursen går vi igenom olika sätt att börja och avsluta spetsar beroende på mönster
och användningsområde, både teoretiskt och utifrån olika mönster.
Behörighet: Grundläggande kunskaper i knyppling
Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur)
Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan har och hur
mycket du hinner göra. Ca 300:- kan räknas som en genomsnittlig kostnad.
Kursavgift: 1.850:-
För anmälan, information och frågor gällande kurser och boende: Föreningen Svenska Spetsar, Rådhustorget 3, 592 30 Vadstena E-post: kurser@svenskaspetsar.se
Tel: 0143-31636
För ytterligare information om kurserna och boende i Vadstena, se infoblad.
Kursbroschyr2021