Hantverk & konst, Övrigt

Svenska spetsarKurstid: 27 juni – 8 juli, 76 lektioner (lektioner även lördag fm)
Kursinnehåll: Materialkunskap, teknik och historik varvas med praktiska övningar
inom både knyppling, montering, mönsterritning och analys. FSS:s mönster
används. Kursplan finns på www.svenskaspetsar.se.
Kursens mål: Med kulturarvet som grund skapa ett engagemang för knypplingens
bevarande, teknik och utveckling. Att stimulera kreativitet, mångsidighet och en
undersökande attityd.
Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur), ”Att dikta en spets” (Warne förlag).
Behörighet: Aktuella och goda kunskaper i knyppling samt genomförd kursplan enligt
boken ”Knyppling”. Som arbetsprov ska 12 cm synlig spets uppsatt på pappersark av
grundkursens spetsmönster skickas in tillsammans med ansökan eller ett digitalt foto av
god kvalitet skickas samtidigt med anmälan till kurser@svenskaspetsar.se.
Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan har och hur
mycket du hinner göra på kursen. Ca 600:- kan räknas som en genomsnittlig
kostnad.
Kursavgift: För medlem i FSS 4.400 kr, för icke-medlem 4.700 kr.
För anmälan, information och frågor gällande kurser och boende: Föreningen Svenska Spetsar, Rådhustorget 3, 592 30 Vadstena E-post: kurser@svenskaspetsar.se
Tel: 0143-31636
För ytterligare information om kurserna och boende i Vadstena, se infoblad.
Kursbroschyr2022