Hantverk & konst

Svenska spetsarKurstid: 28 juni – 9 juli, 76 lektioner (lektioner även lördag fm)
Kursinnehåll: Med utgångspunkt i Övningsspets II får du träna färdigheten att
knyppla i tunnare garn. Analys av spetsprover, följt av mönsterritning, hålstickning
och knyppling. Lektioner i grundregler samt knyppling som hantverk i andra länder
ingår. FSSs mönster används under kursen. Kursplan finns på
www.svenskaspetsar.se.
Kursens mål: Med kulturarvet som grund skapa ett engagemang för knypplingens
bevarande, teknik och utveckling. Att stimulera kreativitet, mångsidighet och en
undersökande attityd.
Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur), ”Att dikta en spets” (Warne förlag).
Behörighet: Avslutad och godkänd fördjupningskurs I.
Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan har och hur
mycket du hinner göra på kursen. Ca 600:- kan räknas som en genomsnittlig
kostnad.
Kursavgift: 4.400:-
För anmälan, information och frågor gällande kurser och boende: Föreningen Svenska Spetsar, Rådhustorget 3, 592 30 Vadstena E-post: kurser@svenskaspetsar.se
Tel: 0143-31636
För ytterligare information om kurserna och boende i Vadstena, se infoblad.
Kursbroschyr2021