Hantverk & konst

Datum för träffarna hösten 2019: 2/9, 16/9, 30/9, 14/10, 28/10, 11/11.

Knyppling är ett anrikt, vackert handarbete med stark historisk förankring i Östergötland.
Tekniken kan användas för att göra spetsar, band och dukar mm. Kursen vänder sig till alla åldrar och såväl nybörjare som erfarna, eftersom du får individuell handledning av vår erfarna ledare Gudrun Carlsson.
Hon har lång erfarenhet av textilt handarbete och särskilt knyppling, där hon har deltagit i ett flertal av Svenska Spetsars utbildningar.
Se även www.gudruncarlsson.se