Hantverk & konst

Knyppling är ett anrikt, vackert handarbete med stark historisk förankring i Östergötland.
Tekniken kan användas för att göra spetsar,, band och dukar mm. Kursen vänder sig till alla åldrar och såväl nybörjare som erfarna, eftersom du får individuell handledning av vår erfarne ledare, Gudrun Carlsson.
Hon har lång erfarenhet av textilt handarbete och särskilt knyppling, där hon har deltagit i ett flertal av Svenska Spetsars utbildningar.
Studielokal är SVs lokal i Norrköping och kursdagar dag eller kvällstid. 6 tillfällen om vardera 3 studietimmar, start i mitten av oktober , eller så snart 6 deltagare anmält sig. Cirkelledaren Gudrun Carlsson 013-39 73 43
epost: textil@gudruncarlsson.se