Hantverk & konst

Knyppling är ett anrikt, vackert handarbete med stark historisk förankring i Östergötland.
Tekniken kan användas för att göra spetsar,, band och dukar mm. Kamratcirkel.
Ingen kostnad för cirkeln men du betalar och köper ditt material och fika själv.