Hantverk & konst

Kursen vänder sig till dig som är nybörjare eller vill ta upp knypplingen igen.
Kanske få ny inspiration i en grupp med deltagare på olika nivåer.
Vi använder Svenska spetsars bok Knyppling som kurs litteratur.