Hantverk & konst

Välkommen att knyppla tillsammans i en kamratcirkel!
Knyppling är ett anrikt, vackert handarbete med stark historisk förankring i Östergötland. Tekniken kan liknas vid en avancerad flätning och används för att göra spetsar, band och dukar mm.
Ingen avgift men du tar med egen dyna och pinnar.
Gruppen består av deltagare med olika kunskaper och vi delar med oss och lär av varandra.