Hantverk & konst, Övrigt

Svenska spetsar
Kurstid: 22 juni – 3 juli, 76 lektioner (lektioner även lördag fm) Kursinnehåll: Ge grundläggande kunskaper om formgivning för knyppling samt fördjupade kunskaper i mönsterframställning och materialanpassning. Provknypplingar av egna mönster. Kursens mål: Ge kunskaper i bild och form som uttrycksmedel vid knyppling. Öva upp förmågan att bedöma skisser, sticka upp mönster och att välja garn. Kurslitteratur: ”Knyppling” (Natur och Kultur), Kurskompendium. Behörighet: Avslutad och godkänd Fördjupningskurs I och II. Materialkostnad: Varierar beroende på hur mycket material du redan har och hur mycket du hinner göra på kursen. Ca 400:- kan räknas som en genomsnittlig kostnad. Kurskompendium ca 50:- tillkommer. Kursavgift: 3.800:-
Information och anmälan
För anmälan information och frågor gällande kurser och boende: Föreningen Svenska Spetsar, Rådhustorget 3, 592 30 Vadstena E-post: kurser@svenskaspetsar.se
För ytterligare information om kurserna och boende i Vadstena, se infoblad.
Infoblad 2020