Media & kommunikation

Kreativt skrivande

Vi gör skrivövningar inom olika genrer för att hitta inspiration, och arbetar med respons för att utveckla våra personliga styrkor i skrivandet. Vi fokuserar på skrivlust och olika sätt att komma igång med skrivande som rutin.
Det går lika bra att vara nybörjare som att komma med ett påbörjat skrivprojekt.

Emma Palmkvist är yrkesverksam dramatiker utbildad på Stockholms dramatiska högskola.
Naktuell på Backa Teater och Ung Scen/Öst.