Läsa på olika sätt - inspirationsdags och kunskapsdag för läsombud och frivilliga högläsare

Läsa på olika sätt - inspirationsdags och kunskapsdag för läsombud och frivilliga högläsare

Övrigt

Läsa på olika sätt en inspirationsdag för högläsare, läsombud, arbetsgrupper samt övriga intresserade.

Dagen är avgiftsfri för frivilliga högläsare, övriga debiteras en avgift på 300 kr + moms.