Transport, Samhälle, Övrigt

Teori på lätt Svenska

SYFTE:
Syftet med det särskilda statsbidraget är att bidra till att mildra de
ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet genom att skapa
möjligheter för människor att vidareutbilda sig eller att utbilda sig för att byta bransch så att de är bättre rustade när konjunkturen vänder igen.
Den huvudsakliga målgruppen är de vuxna i arbetsför ålder som på
grund av coronapandemins påverkan på samhället blivit, eller riskerar
att bli, korttidspermitterade, varslade eller arbetslösa. I detta uppdrag ska vi alltså vända oss till en målgrupp som är mer etablerad på arbetsmarknaden.
KURSINNEHÅLL:

FORDONS KÄNNEDOM:
- Väjningspliktmärken
- Däck
- Bilens styrsystem
- Bromssystem
- Barns säkerhet i bilen
- Längd och bredd
- Varningsmärken
- Last och släpvagn
- Lysen och lampor
- Kontrollera och ställ in bilen
- Besiktning
- Delar i bilen
- Registreringsbevis och ägarbyte
- Tecken av polisman
- Bilförsäkring

MILJÖ:

- Grundläggande kunskap
- Förbudsmärken
- Ecodrivning
- Miljöanpassad bil
- Bränsle
- Skadliga ämnen och föroreningar
- Andra anordningar

TRAFIKSÄKERHET:

- Trafikolyckor
- Övergångsställen
- Påbudsmärken
- Barn
- Vinter och hala vägar
- Beräkna stoppsträckan
- Vilt i trafiken
- Olycksstatistik i Sverige
- Vägmarkeringar

TRAFIKREGLER:

- Grundläggande trafikregler
- Körfält
- Regler och skyldigheter
- Cykeltrafik
- Anvisningsmärken
- Cirkulationsplats
- Landsvägskörning
- Stanna eller Parkera
- Motorväg och Motortrafikled
- Omkörning
- Järnvägar och överfarter
- Utomlands
- Lokaliseringsmärken
- Vägmärken och trafiksignaler

PERSONLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR:

- Trafiksignaler
- Inlärning
- Alkohol och droger
- Trött i bilen
- Synen
- Tilläggstavlor
- Nedsatt förmåga

BRA ATT VETA:
Vi träffas på distans via digital plattform.
Du behöver tillgång till en dator som är utrustad med kamera och mikrofon samt en
mejladress.
Du får ett intyg/diplom efter genomgången kurs.

Kursen är kostnadsfri, men du förbinder dig att fullfölja kursen om du inte avanmält
dig senast en vecka före kursstart. Vi tar ut en administrationsavgift på 250 kr vid sen
avanmälan eller om du inte deltar på minst hälften av kurstillfällena.
MATERIAL:
App: Ta körkort 299 kr om man vill

Veckodag, tid:
Onsdagar, kl. 17:00-20:00

INTRESSEANMÄLAN:
Kursen startar när antal deltagare är minst 8 st. Du får mer information när startdatum är bestämt.
FRÅGOR:
Angående kursens innehåll och upplägg, kursledare Sahra Mohamed, tel 072-004 93 04, sahrrra111@live.se