Transport

Teori på lätt Svenska
KURSINNEHÅLL

FORDONS KÄNNEDOM:

- Väjningspliktmärken
- Däck
- Bilens styrsystem
- Bromssystem
- Barns säkerhet i bilen
- Längd och bredd
- Varningsmärken
- Last och släpvagn
- Lysen och lampor
- Kontrollera och ställ in bilen
- Besiktning
- Delar i bilen
- Registreringsbevis och ägarbyte
- Tecken av polisman
- Bilförsäkring

MILJÖ:

- Grundläggande kunskap
- Förbudsmärken
- Ecodrivning
- Miljöanpassad bil
- Bränsle
- Skadliga ämnen och föroreningar
- Andra anordningar

TRAFIKSÄKERHET:

- Trafikolyckor
- Övergångsställen
- Påbudsmärken
- Barn
- Vinter och hala vägar
- Beräkna stoppsträckan
- Vilt i trafiken
- Olycksstatistik i Sverige
- Vägmarkeringar

TRAFIKREGLER:

- Grundläggande trafikregler
- Körfält
- Regler och skyldigheter
- Cykeltrafik
- Anvisningsmärken
- Cirkulationsplats
- Landsvägskörning
- Stanna eller Parkera
- Motorväg och Motortrafikled
- Omkörning
- Järnvägar och överfarter
- Utomlands
- Lokaliseringsmärken
- Vägmärken och trafiksignaler

PERSONLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR:

- Trafiksignaler
- Inlärning
- Alkohol och droger
- Trött i bilen
- Synen
- Tilläggstavlor
- Nedsatt förmåga

Veckodagar:
Måndagar kl. 17:00-20:00
Onsdagar kl. 17:00-20:00

BRA ATT VETA:
Vi träffas på distans via digital plattform.
Kursen startar mån 18/1 17:00-20:00.
Du behöver tillgång till en dator som är utrustad med kamera och mikrofon samt en
mejladress.
Du får ett intyg/diplom efter genomgången kurs.

Kursen är kostnadsfri, men du förbinder dig att fullfölja kursen om du inte avanmält
dig senast en vecka före kursstart. Vi tar ut en administrationsavgift på 250 kr vid sen
avanmälan eller om du inte deltar på minst hälften av kurstillfällena.
MATERIAL:
App: Ta körkort 299 kr om man vill
FRÅGOR:
Angående kursens innehåll och upplägg, kursledare Sahra Mohamed, tel 072-004 93 04, sahrrra111@live.se