Hälsa & välbefinnande

I dag vet man att grundorsaken bakom de allra flesta sjukdomar är inflammation, men även friska och symtomfria människor kan lida av hormonrubbningar och förhöjda inflammationsmarkörer. Det visar sig ofta som mer diffusa problem. Att dämpa inflammation är därför en nyckel i att må bra och vara så frisk som möjligt.
Start när 4 deltagare är anmälda.