Mat & dryck

Laga allt från vardag till fest variation och gemenskap
Start i mitten av feb, 2019
Varannan måndag.
Matkostnad tillkommer varje tillfälle. Ledaren handlar ni delar på inköpskostnaden.
Vi står för basvaror