Hantverk & konst, Övrigt

Svenska spetsar
Kurstid: 27 juni – 1 juli, 38 lektioner Kursinnehåll: Med utgångspunkt i boken ”Med korsning och vridning genom Europa” diskuteras och studeras spetstyper utomlands. Provknyppling av olika typer av spetsar.
Kurslitteratur: ”Med korsning och vridning genom Europa” (Bokpro), ”Knyppling” (Natur och Kultur) Behörighet: Goda och aktuella kunskaper i knyppling.
Materialkostnader: Varierar beroende på om du har material som kan komma till användning i kursen. Ca 400:- kan räknas som en genomsnittlig kostnad.
Kursavgift: För medlem i FSS 2.600 kr, för icke-medlem 2.900 kr. Information och anmälan
För anmälan information och frågor gällande kurser och boende: Föreningen Svenska Spetsar, Rådhustorget 3, 592 30 Vadstena E-post: kurser@svenskaspetsar.se
För ytterligare information om kurserna och boende i Vadstena, se infoblad.
Kursbroschyr2022