Beteendevetenskap

Hur tycker du att LRF som organisation ska se ut i framtiden?
Hur tänker du kring engagemang, gemenskap, demokrati, jämställdhet och påverkanssätt?
Riksförbundsstämman 2018 beslutade att LRF ska genomföra en bred medlemsdialog om framtidens folkrörelse, eftersom organisationen varit uppbyggd på liknande sätt sedan starten 1929 samtidigt som samhället förändras.

Det är genom en levande folkrörelse LRF kan vara framgångsrikt i sitt arbete för det gröna näringslivet och en inflytelserik företagarorganisation.
Därför är det viktigt att du kommer på mötet och delar med dig av dina tankar!

Start med enklare förtäring som följs av diskussioner om framtidens folkrörelse under ledning av Karin Andersson.

Välkommen! hälsar LRF Östergötland tillsammans med Södra Valkebo lokalavdelning
Måndag 11 mars kl. 18.00 - 21:30
Gamlegården (församlingshemmet) i Nykil
Sista anmälningsdag: 4 mars
Anmälan till: karin.madsen.wessman@lrf.se eller 013-465 55 95