Djur, natur & miljö

Mersmak röjning är ett projekt inom Säker skog som finansieras genom Landsbygdsprogrammet. Tillsammans med Skogsägarföreningarna och LRF vill vi uppmuntra dig som skogsägare att röja din skog. Vi erbjuder skogsägare en kostnadsfri utbildning i flera steg.

Träff 1: Upptakt tisdag 7 maj kl 18.30-21.00 Godtemplargården Horn
Träff 2: Teorikväll tisdag 4 juni kl 18.30-21.00 Gamleby församlingshem
Träff 3: Butikskväll onsdag 12 juni kl 18.00-20.00 Gamleby Motorsport
Träff 4: Skogsdag preliminärt planerad till andra hälften av september i höst, plats ej utsett. Information kommer senare.

Lär dig mer om
- När, var och hur man ska röja
- Anpassningar till ändrat klimat
- Hur mångfalden i skogen kan ökas
- Att forma skogen mot egna mål
- Skogens möjligheter i klimat- och hållbarhetsfrågorna
- Beställarkompetens, att anlita röjningshjälp
- Utrustning och teknik