Data & IT

Excel lanseras i första hand som kalkylprogram och är utmärkt för beskrivande bokföring, beräkning och jämförelser med snygga diagram, ett mycket bra tabellprogram med nyttiga funktioner. Man kan göra olika slag av listor/förteckningar, register, sammanställningar och sökningar, färga celler och bakgrunder.

Kursens mål:
Att lära känna programmet Microsoft Excel.

Förkunskaper:
Datorvana.

Genomförande:
Kursen omfattar 5 x 3 studietimmar.
Vi använder oss av SeniorNets kursdatorer utrustade med operativsystemet Microsoft Windows 10 och Microsoft Office-program.

Kursinnehåll:
Kalkylbladslayout
Inskrivning av text, värden och formler
Skapa kantlinjer, ändra färg och färg på tecken
Byta namn på kalkylblad - ta bort - lägga till och flytta dokument utskriftsområde
Förhandsgranska utskrift
Databas/register
Sidhuvud - sidfot - blad
Diagram
Önskemål från deltagarna

Kurslitteratur:
Obligatorisk. Kurslitteratur Kalkyl, diagram och listor Excel 2016 (förlag Behandlande ord) Kostnad 140 kr. Betalas vid kursstart.
Eget USB minne användes eller kan köpas, kostnad 60 kr.

Deltagaravgift:
Medlemmar SeniorNet Norrköping 350 kr, ej medlemmar 450 kr.

Övrig info:
Kaffe/the serveras i paus.
Kursen arrangeras av SeniorNet Norrköping i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.