Data & IT

Förkunskaper:
Grundläggande datorvana

Målgrupp:
Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i Office-programmet PowerPoint.

Kursens genomförande:
Omfattar 3 x 3 studietimmar.
Vi använder oss av SeniorNets kursdatorer utrustade med operativsystemet Windows 10 och Microsoft Office-program.

Kursinnehåll:
Lära sig att:
Utgående från standardmallar, skapa/spara/ändra och skriva ut presentationer med programmet Microsoft PowerPoint.
Arbeta med de vanligaste funktionerna i presentationen bilder, såsom rubriker, texter, bilder, tabeller, video samt animeringar.

Kurslitteratur:
Eget material.
Eget USB-minne medtages eller kan köpas, kostnad 60 kr.

Deltagaravgift:
Medlem SeniorNet Norrköping 250 kr, ej medlem 350 kr.

Övrig info:
Kaffe/The serveras i paus.
Kursen arrangeras av SeniorNet Norrköping i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.