Hälsa & välbefinnande

Mindfulness – en metod som kan användas för att hantera stress och oro.
Mindfulness betyder – MEDVETEN NÄRVARO, och är ett sätt att lära känna sig själv och få nya verktyg för att hantera oro och stress.
Metoden går ut på att fokusera på det som är just nu, i denna stund, i nuet.

Man jobbar med TANKE – KROPP och KÄNSLA
Syftet med att gå en kurs i Mindfulness är att få nya insikter om sig själv.

Teori och övningar varvas för att uppnå:
- Ökad livskvalité
- Bättre sömn - Mindre oro
- Medveten närvaro - sinnesnärvaro.
- Mer närvaro i kroppen,
- Större medvetenhet kring din andning, dina tankar och känslor.
- Mer medvetenhet om dina negativa reaktioner
- Ökad förståelse kring hur du hanterar svårigheter och problem.
- En mer accepterande inställning till dig själv och andra.
- En mer kärleksfull och ömsint syn på dig själv och andra, vilket kan leda till att man blir mindre dömande både mot sig själv och andra. Du får en större självmedkänsla.

Allt bygger på en nyfiken och accepterande inställning till det du upplever under kursen.