Samhälle, Övrigt

För dig inom målgrupp LSS, med IF, NPF
Du har rätt att vara delaktig och förstå!

Dag: 30 augusti klockan 13.00-15.00 blir det en träff med lokala politiker och möjlighet att "Prova på rösta".
Plats: Norrgården Lokal: Svartå

Där kan du som gått kursen "Mitt Val" och alla andra ifrån målgruppen komma och ställa frågor och prata med politiker ifrån de olika partierna.

Personal, anhöriga, föräldrar, gode män och assistenter är välkomna att delta och vid behov, hjälpa personerna att ställa frågor så att ämnen som berör målgruppen kommer fram. Det kan handla om LSS, färdtjänst, daglig verksamhet, fritid, boende m.m.

Anmälan med antal personer och ifrån vilken enhet, skola till:

Cecilia.beltramo@sv.se eller sms 070 738 23 62

Arrangemanget sker i samverkan med FUB