Samhälle, Övrigt

För dig inom målgrupp LSS, med IF, NPF
Du har rätt att vara delaktig och förstå!

Dag: tisdag 23 augusti klockan 09.30-11.30 blir det en träff med lokala politiker och möjlighet att "Prova på rösta".
Plats: Motala Bibliotek

Välkomna ifrån dagliga verksamheter, särgymnasieskola, boenden, elevhem, korttidsboende, assistansbolag och hemmaboende.
Kom och ställ frågor och prata med politiker ifrån de olika partierna.

Personal, anhöriga, föräldrar, gode män och assistenter är välkomna att delta och vid behov, hjälpa personerna att ställa frågor så att ämnen som berör målgruppen kommer fram. Det kan handla om LSS, färdtjänst, daglig verksamhet, fritid, boende m.m.

Anmälan med antal personer till:

Cecilia.beltramo@sv.se eller inge.hollstromflis@motala.se

Arrangemanget sker i samverkan med Motala Kommun, Motala Biblioteket och FUB