Motorsågskörkort A+B Ödeshög

Motorsågskörkort A+B Ödeshög

Djur, natur & jakt

Motorsågskörkort A + B
Praktisk och teoretisk utbildning för att klara av proven för Motorsågskörkort A + B
Cirkeln läggs upp med några kvällsträffar samt någon heldag i skogen.
Startar så snart 8 deltagare anmält sig