Musik, teater

- Midi-programmering
- Vad som skiljer olika genrer
- Grunder i musikteori
- Komponering