Vi träffas stickar,inspirerar varandra 2 gånger / termin.