Samhälle

Utbildning för nya medlemmar och andra intresserade av liberal politik

Välkommen till tre träffar där vi går igenom Liberalernas historia och värderingar, praktisk politik och organisation, engagemang och visioner för framtiden

Träff 1
Introduktion
Liberalernas historia
Liberala värderingar

Träff 2
Så fungerar Liberalerna i praktiken
Organisation, beslutsvägar, demokratiska system

Träff 3
Att vara liberal – en politisk plattform
Fortsatt engagemang, stöd, utbildningar, nätverk, etc.