Musik, teater

Vi lär oss grunderna med en akustisk gitarr.
• Fingersättning i melodi och ackord

• De enklaste ackorden

• Olika komptekniker

• Enklare melodispel
Vi är 5-8 personer som lär sig spela enklare grunder i akustisk gitarr.
Tag med egen gitarr.