Musik, teater

Vi lär oss grunderna med en akustisk gitarr.




• Fingersättning i melodi och ackord

• De enklaste ackorden

• Olika komptekniker

• Enklare melodispel




Vi är 5-8 personer som lär sig spela enklare grunder i akustisk gitarr.




Tag med egen gitarr.