Pedagogik, Samhälle, Övrigt

Syftet
Syftet med det särskilda statsbidraget är att bidra till att mildra de
ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet genom att skapa
möjligheter för människor att vidareutbilda sig eller att utbilda sig för att byta bransch så att de är bättre rustade när konjunkturen vänder igen.
Den huvudsakliga målgruppen är de vuxna i arbetsför ålder som på
grund av coronapandemins påverkan på samhället blivit, eller riskerar
att bli, korttidspermitterade, varslade eller arbetslösa. I detta uppdrag ska vi alltså vända oss till en målgrupp som är mer etablerad på arbetsmarknaden.

Kursinnehåll:
Kursen fokuserar på att lära deltagaren betydelsen av olika ord som är vanliga inom vård- och omsorgsarbete samt ge kunskap om bemötande och förhållningssätt till brukare inom vård och omsorg.
Kursen ska ge deltagaren ökad förmåga att känna igen och förstå begrepp och situationer som förekommer i det dagliga arbetet inom vård- och omsorgsarbetet.

CV-skrivning, intervjuträning och jobbsökning ingår i denna kurs.

Genomförande:
Vokabulär: Yrkessvenska inom omvårdnad genomförs via Zoom. Kursen är på distans är och det enda deltagaren behöver är tillgång till en dator med internetuppkoppling.


Kursintyg:
Vokabulär: Yrkessvenska inom omvårdnad avslutas med ett kursintyg.

Intresseanmälan:
Kursen startar när antal deltagare är minst 8 st. Du får mer information när startdatum är bestämt.