Samhälle

Anmälan är bindande.
Om man inte kommer från första tillfället så debiteras man 500 kr.
Kontakta ledaren om du inte komma första tillfället.

Syftet

Syftet med statsbidraget är att vi med folkbildningsverksamhet inriktad mot vidare studier eller arbete, ska stärka målgruppens långsiktiga möjligheter på arbetsmarknaden.
Målgruppen är personer som står långt ifrån studier och arbetsmarknad. Den huvudsakliga målgruppen är utrikes födda, korttidsutbildade kvinnor 20 år eller äldre som är folkbokförda i Sverige.


Material
Material och bok som används i kursen, får du veta av ledaren när kursen startar.

Kursintyg:
Omvårdnadskursen avslutas med ett kursintyg om man deltar 9 av 10 gånger.

Genomförande:
Omvårdnadskursen på lätt-Svenska genomförs på plats och via Zoom.


Ledare
Anna Frostsol, annafrostsol@gmail.com