Djur, natur & miljö

Detta är en studiecirkel för de som vill optimera sin slaktlammsproduktion. Den kräver förkunskaper som till exempel någon form av grundkurs i lammproduktion eller att man hållit på med slaktlammsproduktion under många år.

Studiecirkeln kommer inte beröra ull eller skinn utan riktar in sig på att få fram så många lamm per tacka och att de slaktas när det är som lönsammast.

Studiecirkeln omfattar 4 träffar om 3 lektionstimmar och blir på lämplig plats i Östergötland, beroende på var deltagarna bor. Den startar i mitten av november (tisdag eller torsdag) och pågår med en intervall på 1-4 veckor beroende på hur deltagarna önskar.

Medlemmar i Östgötalamm erhåller 10% rabatt på deltagaravgiften.

Studiematerial ingår i deltagaravgiften.


Observera
Pga restriktioner kan kursen komma att genomföras delvis på distans.