Djur, natur & miljö

Detta är en kurs för de som vill optimera sin slaktlammsproduktion. Den kräver förkunskaper som till exempel någon form av grundkurs i lammproduktion eller att man hållit på med slaktlammsproduktion under många år.

Kursen kommer inte beröra ull eller skinn utan riktar in sig på att få fram så många lamm per tacka och att de slaktas när det är som lönsammast.

Studiematerial ingår i deltagaravgiften.

Preliminär start januari 2023.